img
เป็นสมาชิกเมื่อ:
16/09/2565

น้องวิปปิ่ง

แมว สายพันธุ์เปอร์เซีย
  • listเพศ: เมีย
  • listอายุ: 12 ปี 10 เดือน
  • list ทำหมัน: ทำแล้ว
  • listสี: ครีม
  • listรอยตำหนิ: น้ำหนประมาณ2-3 Kg