img
เป็นสมาชิกเมื่อ:
17/04/2567

น้องบู

นก สายพันธุ์นกแก้วฟอพัส
  • listเพศ: ผู้
  • listอายุ: 2 ปี 6 เดือน
  • list ทำหมัน: ยังไม่ได้ทำ
  • listสี: ฟ้า เทอควอยซ์
  • listรอยตำหนิ: ขนสีขาวเล็กน้อยตรงหัว

ติดคน ชอบบินเกาะไหล่คน