img
เป็นสมาชิกเมื่อ:
17/04/2567

น้องไทคอน

แมว สายพันธุ์แมวไทย
  • listเพศ: ผู้
  • listอายุ: 0 ปี 5 เดือน
  • list ทำหมัน: ยังไม่ได้ทำ
  • listสี: ขาว
  • listรอยตำหนิ: ตาสีฟ้า ตาเข ตาหรี่สองข้าง หางกุดหม้วนเกลียว

6เดือน ขี้เล่น เล่นรุนแรงกัดหยอกๆ เล็บเก็บไม่เป็น