img
เป็นสมาชิกเมื่อ:
03/04/2567

น้องปิ๊ง

แมว สายพันธุ์แมวไทย
  • listเพศ: ผู้
  • listอายุ: 6 ปี 3 เดือน
  • list ทำหมัน: ทำแล้ว
  • listสี: สีเทาขาว
  • listรอยตำหนิ: บริเวณจมูกมีจุดดำคล้ายไฝ หรือหนวด

ตรงจมูกจะมีจุดดำๆคล้ายไฝหรือหนวด ตัวใหญ่ ไม่ใส่ปลอกคอ ติดคนมาก แค่เรียกชื่อก็วิ่งมาหา