img
เป็นสมาชิกเมื่อ:
21/11/2566

น้องแฟนต้า

แมว สายพันธุ์แมวไทย
  • listเพศ: เมีย
  • listอายุ: 3 ปี 7 เดือน
  • list ทำหมัน: ทำแล้ว
  • listสี: ลายสลิด
  • listรอยตำหนิ: ลายสลิด