img
เป็นสมาชิกเมื่อ:
20/06/2567

น้องนานะ

แมว สายพันธุ์แมวไทย
  • listเพศ: เมีย
  • listอายุ: 2 ปี 0 เดือน
  • list ทำหมัน: ทำแล้ว
  • listสี: เทาอ่อนลายสลิด
  • listรอยตำหนิ: หางขอดนิดๆ

นิสัยปราดเปรียว เก่ง สามารถเปิดประตูกรง ประตูลูกบิด ประตูบานเลื่อน้องได้ ชอบอยู่ที่สูง ไม่ค่อนกลัวคน